GULIK, Thomas van, 2020. Besmet! Angst voor de onzichtbare vijand. Zutphen: Walburg Pers bv. ISBN 978-94-6249-552-4