BEER, Paul de, 2020. Van crisisbeleid naar crisisbestendig beleid: essay over de gevolgen van de coronacrisis voor het arbeidsmarktbeleid en de sociale zekerheid [online]. Hilversum: Instituut Gak. ISBN 978-90-90-33718-0. Verfügbar unter: https://www.instituutgak.nl/onderzoek/kennisbank/van-crisisbeleid-naar-crisisbestendig-beleid/
BEKKER, Sonja und Janine LESCHKE, 2020. Social security innovation for inclusive worker support during the corona crisis? European Social Policy Blog [online]. 29 Juli 2020. Verfügbar unter: https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/social-security-innovation-for-inclusive-worker-support-during-th
DE WISPELAERE, Frederic und Dirk GILLIS, 2020. De impact van de COVID-19-pandemie op de evolutie van en de strijd tegen zwartwerk in België. Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid [online]. 2020. Bd. 2020, Nr. 1, S. 227–273. Verfügbar unter: https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3374661&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US
DECOSTER, André, Thomas MINTEN, Johannes SPINNEWIJN und Stijn VAN HOUTVEN, 2020. De inkomensongelijkheid in sterfte tijdens de COVID-19 crisis in België. Leuvense Economische Standpunten [online]. 2020. Bd. 2020, Nr. 184, S. 1–8. Verfügbar unter: https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3237141&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US
O. N., 2020. Un soutien financier aux communes pour relancer l’économie locale. Lëtzebuerger Gemengen [online]. 2020. Nr. 239, octobre 2020, S. 8–10. Verfügbar unter: https://gemengen.lu/web/2020/10/27/un-soutien-financier-aux-communes-pour-relancer-leconomie-locale/
PEITZ, Christian, 2021. Das Verhalten des belgischen und des deutschen Finanzmarktes innerhalb der Covid-19-Krise hinsichtlich der Volatilität am Markt. BelgienNet [online]. 12 März 2021. Verfügbar unter: https://belgien.net/peitz-verhalten-finanzmaerkte/
TIEBEN, Lubertus Anton Wilhelm, 2020. Impact coronacrisis op de economie van de provincie Groningen en de RGA [online]. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. Verfügbar unter: https://www.seo.nl/publicaties/impact-coronacrisis-op-de-economie-van-de-provincie-groningen-en-de-rga/
VANSTEENKISTE, Sarah und Michelle SOURBRON, 2020. Het arbeidspotentieel en de potentiële werkzaamheidsgroei anno 2019: een analyse per gewest op basis van EAK. Over.Werk - Tijdschrift van het Steunpunt Werk [online]. 2020. Bd. 30, Nr. 1, S. 66–75. Verfügbar unter: https://limo.libis.be/primo-explore/fulldisplay?docid=LIRIAS3061627&context=L&vid=Lirias&search_scope=Lirias&tab=default_tab&lang=en_US
WEEL, Bas ter, 2020. Economisch beleid na de noodmaatregelen: (post)coronabeleid op korte, middellange en lange termijn [online]. Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. ISBN 978-90-5220-079-8. Verfügbar unter: https://www.seo.nl/publicaties/economisch-beleid-na-de-noodmaatregelen/